24. juli 2011

Tom for ord

Alle tankane mine går til dei som har blitt råka av det forferdelege som har skjedd på Utøya og i Oslo.