8. februar 2012

Ei påminning i kvardagen

Personligalmanakk.com kan ein laga seg personlege almanakkar. Eg har laga meg meg ein. Dette er framsida: 

Eg tok biletet av mora og dottera på landsbygda i Den dominikanske republikk hausten 1999, då eg var solidaritetseittåring i Changemaker/Kirkens Nødhjelp. Dei levde i stor materiell fattigdom. Det var før eg hadde digitalkamera, så ein visste jo aldri heilt korleis bileta kom til å bli før ein hadde framkalla dei. Dette var lysbiletefilm, og eg hugsar kor sett ut eg blei då eg møtte blikka deira på det store lerretet. 

Dette er originalbiletet:
Av og til treng ein bli minna på om at ein har det så alt for godt her i rike Noreg. Ei slik påminning passar fint å ha på framsida av ein almanakk. Eg treng slike påminningar, i alle fall. Påminningar som gjer at eg hugsar å støtta organisasjonar som gjer ein stor innsats for å hjelpa andre. Og påminningar som gjer at eg tenkjer meg om ein ekstra gong neste gong eg har lyst på eit klesplagg eller noko anna som eg eigentleg ikkje har bruk for. 

Ingen kommentarer: