16. mars 2009

Frå mørkeloftet #2

Dette er gyngehesten min! Ein finare hest finst vel ikkje? Eg har alltid vore ivrig på å forsvara eigedomsretten, og det kan vi sjå spor av på gyngehesten:

Eg har skrive bokstaven min, R, to gonger, og det er jo ikkje så merkeleg. Men så ser vi at eg også har skrive bokstaven til bror min, S, med eit kryss over. Eit tydeleg signal! (Eg veit ikkje kva F-en står for.)

Den einaste som ikkje trengte å spørja om få sitja på gyngehesten, var Mostedokka.

Ingen kommentarer: