19. januar 2009

Statusrapport

Eg håpar det ikkje skjuler seg ein bil under denne snøhaugen. Det er heldigvis ikkje bilen vår. Han står under ein snøhaug eit par snøhaugar frå denne. Ja, vinteren er her! (Og han blir her sikkert i ca. tre dagar til.)

4 kommentarer:

Fivrel sa...

Hoho, nett slik ser det ut her på Disen også, berre at ut av den snjohaugen eg såg, stakk det ut ein spegle... Eg vonar den store John Deeren ser dét, og ikkje fresar i veg på den haugen som på alle andre haugar heromkring...

ragnhilda sa...

Som forventa har haugane krympa. Regn og atter regn ... Men bilen vår (og spaden på Disen) blir glad(e), då:-)

Alt godt sa...

Slik har det vore hos oss og, innafor ring 2. Å vere innafor ring 2 er ingen garanti for å få gatene sine brøyta, dessverre. Fin blogg! :D

ragnhilda sa...

Takk for helsing, Alt godt! Nei, ingen slepp unna snøen no. Bortsett frå Karl Johan, då.