16. august 2008

Saum som går som ein draum

Eg har fått tak i desse herlege kjolemønstra frå 60-talet! Dei to øvste mønsterpakkane kjøpte eg for ein billeg penge på eBay, den nedste pakken kjøpte eg på Sømmelig. Sidan eg ikkje er ei profesjonell sydame, er språket i symønster utruleg vanskeleg å forstå mange gonger. Det er mykje som vert teke for gjeve at ein kan, det er få teikningar og ikkje forklaringar til omgrep som er ukjende for meg. Men dette merket, Simplicity, er faktisk veldig forståeleg! Kanskje det er nettopp difor mønstra har fått dette namnet. Eg har byrja sy ein dummy av kjolemønsteret til den rutete kjolen nedst på biletet, og det går som ein leik! Det er mange forståelege bilete og gode instruksjonar. På svensk. Dei to øvste mønstra har engelsk tekst, så eg er spent på korleis det vil gå. Eg har tenkt å sy den gule kjolen og den oransje kjolen (i midten) frå desse mønstra.

Eg sa det gjekk som ein draum å sy den rutete kjolen, men altså, dummyen blir for liten over ræva, så eg må utvida mønsterpapiret og deretter kjolen, før eg syr han saman. Slik går det når ein må rekna om tommar til centimeter, og drit litt i å rekna ut rett storleik ... Nedtur! Kjolen har lege utfalda på golvet i systova mi i tre veker no, så det er på tide å ta grep. Og ikkje berre drauma.

Ingen kommentarer: