9. mars 2008

Hurra for kvinnedagen!


... som var i går. Eg markerer dagen i dag òg. Biletet er frå ei lærebok som var i bruk på seint 70-tal/tidleg 80-tal. Det er faktisk ikkje SÅ lenge sidan! Det går heldigvis litt framover. I heimen vår er det mannen som står for tepperistinga.

3 kommentarer:

hlewagastiR sa...

Det er mannen som gjerer det her i huset au. Men teppi er fåe og småe...

Ola sa...

Her i huset er det óg mannen som ristar tepper... eg tek dette som bevis på at dagens kvinner har vorte veike og ikkje brukandes til anna enn å gå på kafé og slarve :D

Med usakleg helsing, Ola

Ragnhild sa...

Evt tyder det at kvinnfolka gjer alt det andre som må gjerast, og at mannen ristar tepper fordi han må få gjera noko han òg. Tepperisting er det enklaste av alt som må gjerast, altså taklar han det best;-)