10. april 2007

Møte med USA 2

"Family size" er eit mykje brukt omgrep.Ingen kommentarer: