24. februar 2008

Nytt perspektiv


Eg har aldri før hatt så vondt i ryggen at det har hemma meg i kvardagen. Før no. Etter å ha hatt ein kontorrottejobb i snart tre år. Så no ligg eg her i senga og ser verda frå nye vinklar og lurar på om det verkeleg ikkje finst fysisk utfordrande jobbar for oss akademikarar. Tips vert mottekne med takksemd.

Ingen kommentarer: